slide

Een professioneel redacteur zet niet alleen de puntjes op de i

Redactiewerk houdt niet op met het corrigeren van dt-fouten. Spelfouten, interpunctie, grammaticale chaos: daar begint het mee. Maar het redigeren van teksten en manuscripten gaat verder.

Wilt u dat uw bestaande teksten uitnodigen tot actie? Laat een professioneel redacteur er dan eens een blik op werpen.

Tekstredactie: inhoud, structuur en consistent taalgebruik

TekstBalk Redactiebureau biedt u een ‘blik op maat’. Wilt u alleen een taalkundige blik, dan blijft het bij een eenvoudige correctieronde. Heeft u behoefte aan een redactionele blik, dan let TekstBalk Redactiebureau direct op inhoud, consistentie in tijds- en personagegebruik, een duidelijke structuur en formulering en een logische opbouw van het verhaal.

Tekstadvies op maat

De scheidslijn tussen een eenvoudige taalcorrectie en een uitgebreidere tekstredactie is dun. Vaak zult u behoefte hebben aan een combinatie van beide. Na het zien van uw bestaande teksten, gaat TekstBalk Redactiebureau met u in gesprek. Voordat er één woord aangepast wordt, krijgt u eerlijk advies.

 

Wilt u dat uw tekst de lezer boeit? Neem dan direct contact op. Ook voor uw: 
Manuscript(Seo) WebtekstNieuwsbriefDirect mailBrochure(online) ContentZakelijke correspondentie