slide


(Eind)redactie manuscript / verslag

Redactiewerk houdt niet op met het corrigeren van dt-fouten. Spelfouten, interpunctie, grammaticale chaos: daar begint het mee. Maar alleen een taalkundige correctie is meestal niet voldoende.

Redigeren: alle puntjes op de i zetten


Het redigeren van een manuscript gaat verder dan het controleren van spelling, interpunctie en grammatica. Wat is de verhaallijn? Hoe verloopt het tijdspad? Wie zijn de (hoofd)personages en hoe worden deze benoemd? Dat is de basis voor ieder boek en juist daarin volgt de grote valstrik: Ben je als schrijver consistent gebleven? Zit het verhaal logisch in elkaar? Klopt het tijdspad, of gaan er drie weken voorbij voordat ‘komende zaterdag’ aanbreekt? Het lijkt eenvoudig, maar niets is minder waar. Als schrijver ben je blind voor eigen ‘eigenaardigheden’. Jij bent immers ook maar een mens.

Hetzelfde geldt voor een verslag. Een taalkundig correcte tekst is een goede start, maar niet voldoende.  Een verslag met daarnaast een duidelijke structuur en logische verbanden is een stuk beter leesbaar.

Het is altijd de moeite waard!
Neem vooral contact op en vraag naar de mogelijkheden.