slide


(Eind)redactie manuscript

Redactiewerk houdt niet op met het corrigeren van dt-fouten. Spelfouten, interpunctie, grammaticale chaos: daar begint het mee. Maar alleen een taalkundige correctie is voor een manuscript eigenlijk nooit voldoende.

Een professioneel redacteur zet niet alleen de puntjes op de i

Het redigeren van een manuscript gaat verder dan het controleren van spelling en interpunctie. Wat is de verhaallijn? Hoe verloopt het tijdspad? Wie zijn de (hoofd)personages en hoe worden deze benoemd? Dat is de basis voor ieder boek en juist daarin volgt de grote valstrik: Blijft u als de schrijver consistent? Zit het verhaal logisch in elkaar? Klopt het tijdspad, of gaan er drie weken voorbij voordat ‘komende zaterdag’ aanbreekt?

Het lijkt zo eenvoudig, maar niets is minder waar. Elke schrijver is blind voor eigen ‘eigenaardigheden’. U bent immers ook maar een mens.

Wilt u dat de lezer uw boek verslindt tot aan het laatste woord? Neem dan contact op met TekstBalk Redactiebureau. Ook als tekstschrijver bieden wij u graag de helpende hand.